ŽIVOTOPIS   /   FOTOGRAFIE   /   NAHRÁVKY   /   KONCERTY   /   KONTAKT   


Program I.
Smyčcové kvartety z per klavírních velikánů
Mozart: Smyčcový kvartet C dur, KV 157
Schumann: Smyčcový kvartet A dur, op. 41 č.3
***
Smetana: Smyčcový kvartet e moll, č.1 "Z mého života"

 

Program III.
Výraz-dokonalost-mistrovství
Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, Op. 106
***
Schubert: Smyčcový kvartet d moll, D810 "Smrt a dívka"

 

 

Program V.
Hudba perzekvovaných skladatelů
Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto
Krása: Téma a variace pro smyčcové kvarteto
Ullmann: Smyčcový kvartet č.3
***
Haas: Smyčcový kvartet č.2 "Z Opičích hor"
nebo
Ullmann: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka

 

Program II.
Lásky, sny a touhy
Dvořák: Cypřiše (výběr)
Berg: Lyrická suita pro smyčcové kvarteto
***
Janáček: Smyčcový kvartet č.2 "Listy důvěrné"

 

Program IV.
Folklórní ozvěny

Janáček: Smyčcový kvartet č.1 "Kreutzerova sonáta"
Bartók: Smyčcový kvartet č.4 Sz.91
***
Dvořák: Smyčcový kvartet Es dur, Op. 51 "Slovanský"

 

Program VI. 
Drobnosti
Haydn: Smyčcový kvartet Es dur, op.33 č.2
Hindemith: "Minimax"
***
Wolf: Italská Serenáda
Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto
Sollima: Sonnets et Rondeaux

 

Program VIII.
Janáček: Smyčcový kvartet č.1 "Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty"
Smetana: Smyčcový kvartet č.1, e moll "Z mého života"
***
Smetana: Smyčcový kvartet č.2, d moll
Janáček: Smyčcový kvartet č.2 "Listy důvěrné"

Program VII.
Martinů: Smyčcový kvartet č.3
Hořínka: Songs of Immigrants
***
Dvořák: Smyčcový kvartet op.106, G dur
nebo
Smetana: Smyčcový kvartet č.1, e moll, "Z mého života"

 

Program IX.
Komplet Bartókových smyčcových kvartetů

Smyčcový kvartet č.2, Sz.67
Smyčcový kvartet č.4, Sz.91
Smyčcový kvartet č.6, Sz.114

Smyčcový kvartet č.1, Sz.40
Smyčcový kvartet č.3, Sz.85
Smyčcový kvartet č.5, Sz.102